<%@ Language=Inherit from Web %> adam_odzimek

SERWIS INFORMACYJNY PARAFII KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU

BISKUPI SANDOMIERSCY
Biskup Adam Odzimek (1985-1992)
 
Urodzony 7 października 1944 roku w Radomiu w rodzinie robotniczej. Ukończywszy Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Syrokomli, w r. 1962 wstąpił do Seminarium w Sandomierzu. Studia filozoficzne przerwała dwuletnia służba wojskowa. Dnia 31 maja 1969 roku bp Piotr Gołębiowski w katedrze sandomierskiej udzielił mu święceń prezbiteratu. Przez trzy lata był wikariuszem w parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów, Skarżysko Kamienna. 
W latach 1972-74 odbywał studia specjalistyczne na KUL, uzyskując licencjat z teologii biblijnej, a 8 czerwca 1978 r. obronił pracę doktorską. Od tegoż roku był profesorem Nowego Testamentu w Seminarium Sandomierskim. W latach 1980-84 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. Po powrocie do kraju kontynuował wykłady z zakresu biblistyki w Seminarium Sandomierskim.
25 kwietnia 1985 r. ks. dr Adam Odzimek został ogłoszony jako biskup pomocniczy Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Od 25 marca 1992 roku, po nowym podziale administracyjnym diecezji, został biskupem pomocniczym Diecezji Radomskiej.
 

 Rzymskokatolicka Parafia Katedralna
ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 8327343, tel.fax (015) 6445698
copyright © jc ● Wszelkie prawa zastrzeżone

Zamknij okienko